top of page

Được giảm 50% cho buổi của bạn

Áp dụng phần thưởng khi đặt đơn hàng đầu tiên của bạn.

Nhận 300 điểm cho mỗi người bạn mà bạn giới thiệu

Nhận đặc quyền cho bạn và bạn bè của bạn

1. Giảm 50% cho bạn bè của bạn.
2. Nhận 300 điểm cho mỗi người bạn đặt trước buổi.

bottom of page